keskiviikko 27. marraskuuta 2019

Ruokahävikki japanilaisessa kulttuurissa


Wastebusters-tutkimusryhmän artikkeli Mottainai!—A Practice Theoretical Analysis of Japanese Consumers’ Food Waste Reduction on juuri julkaistu Sustainability-lehdessä. Artikkeli käsittelee japanilaisten kuluttajien ruokahävikin vähentämisen käytäntöjä käytäntöteoreettisesta näkökulmasta. Paperi perustuu Noora Sirolan tänä vuonna kulutustutkimuksen seuran gradupalkinnon voittaneeseen graduun. Koska artikkelin aineisto on kerätty japanilaisten kuluttajien kodeista, artikkeli mahdollistaa ennen kaikkea kulttuuristen tekijöiden vertailun ruokahävikin vähentämiseen liittyvien käytäntöjen yhteydessä.

Artikkeli yhdistää päiväkirjatutkimusta, monipaikkaista etnografiaa ja digitaalista etnografiaa. Nämä tutkimusmenetelmät ovat mahdollistaneet visuaalisen datan ja tekstiaineiston yhdistämisen tutkimuksessa. Tutkimuksen osallistujat ovat saaneet itse kirjata ja kuvata tilanteita, jotka ovat heidän mielestään merkittäviä ruokahävikin synnyn ja vähentämisen kannalta. Aineiston keruussa hyödynnettiin EtHOs-nimistä puhelinsovellusta, joka mahdollistaa esimerkiksi erilaisten tehtävien antamisen tutkittaville sovelluksen välityksellä.

Artikkelin tuloksista kävi ilmi muuan muassa, että japanilaiselle keittiölle tyypillinen tapa käyttää ruoanlaitossa pieniä määriä monia erilaisia ruokatuotteita johtaa pienempiin pakkauskokoihin ja auttaa kuluttajia sen myötä vähentämään hävikkiä. Tulokset myös osoittavat, että käsitys ruokahävikistä on Japanissa erilainen verrattuna Länsimaiseen kulttuuriin: japanilaiset kuluttajat osasivat hyödyntää luovalla tavalla esimerkiksi kalan ruotoja ja nahkaa ruoanlaitossa. Tutkimuksen tuloksista voi lukea lisää myös Noora Sirolan aiemmin gradunsa pohjalta kirjoittamasta blogikirjoituksesta: http://wastebustersfinland.blogspot.com/2018/04/nakokulmia-ruokahavikkiin-nousevan.html.


Kokonaisuudessaan artikkeli nostaa tärkeällä tavalla esille, miten kulttuurinen konteksti vaikuttaa ruokahävikin syntyyn ja ehkäisyyn. Tämä on tärkeää erityisesti siksi, että suuri osa ruokahävikkitutkimuksesta on tehty länsimaisessa kontekstissa, vaikka myös Aasian tiheästi asutut alueet ovat keskeisessä roolissa globaalissa ruokahävikkiongelmassa.

Artikkeli on avoimesti luettavissa täällä: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/23/6645/htm. Artikkelin viittaustiedot: Sirola, N., Sutinen, U-M., Närvänen, E., Mesiranta, N. & Mattila, M. (2019). Mottainai!—A Practice Theoretical Analysis of Japanese Consumers’ Food Waste Reduction. Sustainability 11(23), https://doi.org/10.3390/su11236645.

-Taru

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti