perjantai 17. kesäkuuta 2022

In2Food project's benchmarking day at Tampere!

This week the Wastebusters group had the pleasure of hosting our colleagues from Indonesia in the In2Food Project's benchmarking visit to Tampere. The first evening was all about getting to know Tampere. We did some sightseeing and introduced our guests to the Finnish sauna experience at restaurant Kuuma. The next day was spent at the university, listening to interesting talks by our experts on topics like sustainability related research at the university, and how to coordinate interdisciplinary research projects. It was great to meet our colleagues face to face for the first time. We are really looking forward to the next phase in this project! You can find more information about the project from the In2Food website and from the project's social media sites: Instagram and Twitter

Tällä viikolla Wastebustersien luona vieraili tutkijoita indonesiasta yhteisestä In2Food -projektistamme. Vierailun aikana he tutustuivat Tampereen yliopistoon ja meillä tehtävään kestävyystutkimukseen monista eri näkökulmista. Pääsimme myös viettämään aikaa yhdessä esimerkiksi tutustuttaen heidät suomalaiseen saunakulttuuriin. Odotamme innolla projektin seuraavia vaiheita! Ota projektin viestintäkanavat seurantaan: In2Food nettisivu ja some-kanavat: Instagram and Twitter

maanantai 9. toukokuuta 2022

Ulla-Maija Sutinen väittelee tohtoriksi

Kuva: Pekka Kinnunen
Tutkimusryhmämme jäsenen KTM Ulla-Maija Sutisen väitöskirja Socio-Cultural Approach to Social Marketing: Fostering food waste reduction esittelee sosiokulttuurisen näkökulman sosiaaliseen markkinointiin. Aihetta tarkastellaan ruokahävikin vähentämisen kontekstissa.

Väitöskirja tarkastetaan julkisesti väitöstilaisuudessa Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa perjantaina 13.5.2022 klo 12 alkaen Paavo Koli -salissa (Pinni A, Kanslerinrinne 1). Vastaväittäjänä toimii tohtori Fiona Spotswood Bristolin yliopistosta. Kustoksena toimii tenure track -professori Elina Närvänen.

Väitöstilaisuutta voi seurata myös etäyhteydellä (linkki) klo 12 alkaen.

Linkki väitöskirjaan yliopiston sivuilla

Lue lisää väitöstiedotteesta (linkki): Ulla-Maija Sutinen: Markkinoinnin tulee lunastaa potentiaalinsa kestävän kuluttamisen edistämisessä

maanantai 14. helmikuuta 2022

Mukaan tutkimukseen?

 Haluatko kokeilla ruokahävikin vähentämistä mobiilisovelluksen avulla?

TULE MUKAAN TUTKIMUKSEEN VÄHENTÄMÄÄN RUOKAHÄVIKKIÄ KOTONASI!

MISTÄ ON KYSE?

Tutkimme, kuinka kotitalouksien ruokahävikin vähentämistä voidaan tukea mobiilisovelluksen avulla. Tarvitsemme mukaan Tampereen seudulta ruokahävikin vähentämisestä kiinnostuneita kotitalouksia, joilla on käytössään iOS-laite (iPhone/iPad). Osallistujat tulevat käyttämään ruokahävikin hallintaan kehitettyä mobiilisovellusta omassa arjessaan. Sovelluksessa käytetään sekä suomea että englantia.

Tutkimus toteutetaan osana kansainvälistä LOWINFOOD-tutkimus- ja innovaatioprojektia, jota rahoittaa Euroopan Unionin komission H2020-ohjelma. Projektin päätavoitteena on kehittää ruokahävikkiä vähentäviä toimia yhteistyössä ruokaketjun eri toimijoiden kanssa testaamalla erilaisia innovaatioita.

 

MITÄ OSALLISTUMINEN TARKOITTAA?

Tutkimukseen osallistuvat kotitaloudet sitoutuvat projektin eri vaiheisiin:

-  VAIHE 1 (viikkojen 12-14 aikana): Mittaamme kotitaloutenne ruokahävikin määrän yhden viikon ajalta ennen mobiilisovelluksen käytön aloittamista. Lisäksi täytätte kyselylomakkeen.

-  VAIHE 2 (alkaa viikoilla 16-18): Käytätte ruokahävikin hallintaan kehitettyä CozZo-mobiilisovellusta 6 viikon ajan. Voitte ladata sovelluksen ja selata sitä, mutta ettehän aloita sen todellista käyttöä ennen tämän vaiheen alkamista. (näet, miltä sovellus näyttää postauksen lopussa olevista kuvista)

-  VAIHE 3: Mittaamme kotitaloutenne ruokahävikin määrän yhden viikon ajalta sovelluksen käyttöjakson lopussa. Lisäksi täytätte kyselylomakkeen.

Osallistuminen pyritään tekemään kotitalouksille mahdollisimman helpoksi ja tutkijat ovat kotitalouksien tukena läpi prosessin.

 

MITÄ HYÖTYÄ OSALLISTUMISESTA ON MINULLE?

Saatte käyttöönne mobiilisovelluksen, joka helpottaa kotona löytyvien ruokatuotteiden hallintaa ja ruokasuunnittelua arjessa. Ruokahävikkiä vähentämällä voit pienentää kotitaloutenne ympäristökuormaa ja säästää rahaa. Lisäksi saatte kiitoksena osallistumisestanne jatkaa sovelluksen maksullisen version käyttöä vuoden ajan. 

 

KUKA TUTKIMUKSEN TOTEUTTAA?

Kotitalouksien ruokahävikkitutkimus toteutetaan useammassa eri Euroopan maassa. Suomessa tutkimus toteutetaan Tampereen yliopistossa ja käytännön toteutuksesta vastaavat tutkijat Nina Mesiranta ja Ulla-Maija Sutinen.

 

KUINKA PÄÄSET MUKAAN?

Ilmoita yhteystietosi osoitteessa: https://forms.office.com/r/7JwhbNY2mg tai laita sähköpostia osoitteeseen: nina.mesiranta [at] tuni.fi. Jos kaipaat lisätietoa tai tarkennusta, voit ottaa yhteyttä Nina Mesirantaan (e-mail: nina.mesiranta [at] tuni.fi).