Julkaisut

2018

Koskinen, O., Mattila, M., Närvänen, E., & Mesiranta, N. (2018) "Hoiva ruokahävikin vähentämisen arkisissa käytännöissä", Alue ja Ympäristö, 47:2, 17–31. https://doi.org/10.30663/ay.72986

Sirola, N. (2018) “Ruokahävikin vähentämisen käytänteet japanilaisten arjessa – mobiilietnografinen tutkimus”. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto: Johtamiskorkeakoulu.

Närvänen, E., Mesiranta, N., & Mattila, M. (2018) “Roles of consumer-citizens in food waste reduction”, Kulutustutkimus.Nyt, 12:1–2, 20–32.

Mattila, M., Mesiranta, N., Närvänen, E., Koskinen, O., & Sutinen, U.-M. (2018). Dances with potential food waste: Organising temporality in food waste reduction practices. Time & Society. https://doi.org/10.1177/0961463X18784123. 

Närvänen, E., Mesiranta, N., Sutinen, U., & Mattila, M. (2018). Creativity, aesthetics and ethics of food waste in social media campaigns. Journal of Cleaner Production, 195, 102–110.

Mattila, M., Mesiranta, N., Heikkinen, A., & Turunen, S. (2018). Creating value from food waste: Case ResQ Club. Teoksessa Dey, A. K. & Thatchenkery, T. (toim.) Advances in Social Change Leadership & Organizational Decision Making. New Delhi: Bloomsbury Publishing India Pvt. Ltd, ss. 13–22.

2016

Närvänen, E., Mesiranta, N., & Hukkanen, A. (2016). The quest for an empty fridge. Teoksessa Cappellini, B., Marshall, D., & Parsons, E. (toim.) The Practice of the Meal: Food, Families and the Market Place. Abingdon: Routledge, ss. 208–219.

2013

Närvänen, E., Mesiranta, N., & Hukkanen, A. (2013). From waste to delicacy: Collective innovation in food disposition practices through blogging. Advances in Consumer Research, 41, 316320.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti