keskiviikko 27. marraskuuta 2019

Ruokahävikki japanilaisessa kulttuurissa


Wastebusters-tutkimusryhmän artikkeli Mottainai!—A Practice Theoretical Analysis of Japanese Consumers’ Food Waste Reduction on juuri julkaistu Sustainability-lehdessä. Artikkeli käsittelee japanilaisten kuluttajien ruokahävikin vähentämisen käytäntöjä käytäntöteoreettisesta näkökulmasta. Paperi perustuu Noora Sirolan tänä vuonna kulutustutkimuksen seuran gradupalkinnon voittaneeseen graduun. Koska artikkelin aineisto on kerätty japanilaisten kuluttajien kodeista, artikkeli mahdollistaa ennen kaikkea kulttuuristen tekijöiden vertailun ruokahävikin vähentämiseen liittyvien käytäntöjen yhteydessä.

Artikkeli yhdistää päiväkirjatutkimusta, monipaikkaista etnografiaa ja digitaalista etnografiaa. Nämä tutkimusmenetelmät ovat mahdollistaneet visuaalisen datan ja tekstiaineiston yhdistämisen tutkimuksessa. Tutkimuksen osallistujat ovat saaneet itse kirjata ja kuvata tilanteita, jotka ovat heidän mielestään merkittäviä ruokahävikin synnyn ja vähentämisen kannalta. Aineiston keruussa hyödynnettiin EtHOs-nimistä puhelinsovellusta, joka mahdollistaa esimerkiksi erilaisten tehtävien antamisen tutkittaville sovelluksen välityksellä.

Artikkelin tuloksista kävi ilmi muuan muassa, että japanilaiselle keittiölle tyypillinen tapa käyttää ruoanlaitossa pieniä määriä monia erilaisia ruokatuotteita johtaa pienempiin pakkauskokoihin ja auttaa kuluttajia sen myötä vähentämään hävikkiä. Tulokset myös osoittavat, että käsitys ruokahävikistä on Japanissa erilainen verrattuna Länsimaiseen kulttuuriin: japanilaiset kuluttajat osasivat hyödyntää luovalla tavalla esimerkiksi kalan ruotoja ja nahkaa ruoanlaitossa. Tutkimuksen tuloksista voi lukea lisää myös Noora Sirolan aiemmin gradunsa pohjalta kirjoittamasta blogikirjoituksesta: http://wastebustersfinland.blogspot.com/2018/04/nakokulmia-ruokahavikkiin-nousevan.html.


Kokonaisuudessaan artikkeli nostaa tärkeällä tavalla esille, miten kulttuurinen konteksti vaikuttaa ruokahävikin syntyyn ja ehkäisyyn. Tämä on tärkeää erityisesti siksi, että suuri osa ruokahävikkitutkimuksesta on tehty länsimaisessa kontekstissa, vaikka myös Aasian tiheästi asutut alueet ovat keskeisessä roolissa globaalissa ruokahävikkiongelmassa.

Artikkeli on avoimesti luettavissa täällä: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/23/6645/htm. Artikkelin viittaustiedot: Sirola, N., Sutinen, U-M., Närvänen, E., Mesiranta, N. & Mattila, M. (2019). Mottainai!—A Practice Theoretical Analysis of Japanese Consumers’ Food Waste Reduction. Sustainability 11(23), https://doi.org/10.3390/su11236645.

-Taru

maanantai 4. marraskuuta 2019

Food Waste Management: Solving the Wicked Problem-kirjan julkaisutilaisuus


Järjestimme viime viikon tiistaina (29.10.) Tampereen yliopistolla äskettäin julkaistun Wastebusters-tutkijoiden toimittaman kirjan Food Waste Management: Solving the Wicked Problem julkaisutilaisuuden. Tilaisuudessa kirjan toimittajat Elina, Nina, Malla ja Anna esittelivät kirjan toimitus- ja editointiprosessia sekä kirjan lukujen keskeistä sisältöä. Elina kertoi erityisesti kirjan ensimmäisestä osiosta, Malla toisesta, Anna kolmannesta ja Nina neljännestä osiosta.  Osallistujia oli tilaisuudessa mukavasti ja keskustelua kirjan artikkeleista heräsi paljon. Kirja sai kiitosta erityisesti siitä, että se lähestyy ruokahävikkiä aiheena teoreettisesti hyvin monipuolisista näkökulmista. 
Ei pidä myöskään unohtaa tilaisuuden herkullisia tarjoiluja!

Kirjan toimittajatiimin tunnelma oli tilaisuudessa korkealla, kun iso toimitusurakka on saatu päätökseen ja kirja saapuu paperiversiona lähiaikoina. Kirja on jo saatavilla digitaalisen versiona osoitteessa https://www.palgrave.com/gp/book/9783030205607. Osa kirjan luvuista on avoimesti saatavilla osoitteessa https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-20561-4.
Tyytyväinen toimitustiimi julkaisutilaisuudessa

-Taru

keskiviikko 2. lokakuuta 2019

Wastebusters -tutkimusprojektin toimittama kirja ”Food Waste Management: Solving the Wicked Problem” julkaistu


Wastebusters -tutkimushankkeen tutkijat Elina, Nina, Malla ja Anna ovat toimittaneet kirjan, joka käsittelee ruokahävikkiongelman mahdollisia ratkaisuja Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Brasiliassa. Kirja on tärkeä avaus, sillä ruokahävikin tutkimus on vasta siirtymässä syiden selvittämisestä ratkaisujen kehittämiseen. Kirja koostuu 16 eri tutkimusartikkelista ja kokoaa yhteen kirjoittajia sekä näkökulmia ruokahävikkiongelman mahdollisiin ratkaisuihin eri maista.  Teos jakautuu neljään osaan, joiden artikkelit lähestyvät ruokahävikin ratkaisuja eri tarkastelukulmista.

Ensimmäinen osa käsittelee yksilöiden ruokahävikkiin liittyvän toiminnan muuttamista kuluttajien ja yritysten keskuudessa. Tässä osiossa ruokahävikin vähentämistä tutkitaan kotitalouksissa, ruokakaupoissa ja ravintola-alalla. Toisessa osassa kirjoittajat tarkastelevat ruokahävikkiä ruokajärjestelmän toiminnan näkökulmasta. Tämä osio käsittelee muun muassa ruokahävikkiaktivismia ja sen vaikutusta yritysmaailmaan sekä ei-inhimillisten toimijoiden yhteyttä ruokahävikin syntyyn ja ehkäisyyn. Kolmas osa tutkii ruokahävikkiin kytkeytyvien sosiokulttuuristen merkitysten rakentumista. Osiossa tutkijat tarkastelevat kuluttajiin liitettäviä oletuksia ruokahävikkikampanjoissa, ruokahävikkiin liittyviä teemoja ja hyveitä maatalous- ja kulutusyhteiskunnassa sekä kuluttajien aktivoimista ruokahävikin vähentämiseen suomalaisessa mediadiskurssissa. Kirjan neljäs osa keskittyy käytännön ratkaisujen tarkasteluun. Tässä osiossa tutkitaan muun muassa hyönteisten hyödyntämistä ruokahävikin vähentämisessä sekä ruokahävikin vähentämiseen tarkoitettuja sovelluksia.

Kirja on nyt tilattavissa sekä online -että paperiversiona kustantajan kotisivuilta: https://www.palgrave.com/gp/book/9783030205607. Osa kirjan artikkeleista on myös avoimesti luettavissa. Artikkelit voi lukea osoitteessa https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-20561-4.

-Taru