maanantai 12. maaliskuuta 2018

Yhteistyö Marttojen kanssa alkaa


Helmikuun loppupuolella, kirpakan kylmänä torstaina järjestimme Pirkanmaan Marttojen kanssa suunnittelutyöpajan yhteistyön tekemisestä ruokahävikin vähentämiseksi. Paikalle saapui Wastebusters-projektin edustajien lisäksi Marttoja useasta paikallisyhdistyksestä suunnittelemaan uudenlaista työpajamuotoista tutkimusyhteistyötä, jonka tarkoituksena on hyödyttää molempia osapuolia. Ennen varsinaista työpajojen käytännön suunnitteluosuutta keskustelimme kuitenkin yleisellä tasolla ruokahävikin eri ulottuvuuksista.

Suunnittelun tykötarpeita.
Keskustelussa nousi esiin ruokahävikin monipuolisuus: sitä syntyy jokaisessa ruoantuotannon vaiheessa, aina ruoan tuottajilta kuluttajiin asti. Martat toivat esiin monia käytännön seikkoja, jotka heidän kokemuksensa mukaan vaikuttavat hävikin syntymiseen tai sen välttämiseen: perhemuoto (esimerkiksi kahden aikuisen talous tai lapsiperhe ja lasten ”ylijäämäruoka”), etäisyys kaupoista (onko esimerkiksi päivittäin kaupassa käyminen mahdollista vai ei) sekä pakkaseen helposti unohtuvat ”vuosikertaruoat”.  

Keskustelussa pohdittiin myös Marttojen mahdollisuuksia vaikuttaa laajemmalla tasolla tietoisuuteen ruokahävikistä ja siihen läheisesti kytkeytyvästä elintarvikehygieniasta. Yleinen mielipide osallistujien keskuudessa tuntui olevan, että hävikkiruoan käyttämisessä ovat vastakkain yhtäältä pelko ja tietämättömyys ruoan säilymisestä ja toisaalta turvallisuus: kuluttajalla pitäisi olla riittävästi arkitietoa hävikkiruoan turvallisesta käyttämisestä.  

Suunnittelutyöpajan loppupuolella aloimme miettiä yhdessä, miten tutkimusyhteistyö käytännössä järjestetään. Järjestämme Marttojen kanssa kevään aikana yhteensä neljä työpajaa, joissa osallistujat yhdessä tekemällä ideoivat ruoka-annoksia yleisimmin hävikkiin päätyvistä raaka-aineista. Työpajojen raaka-aineet eivät ole etukäteen osallistujien tiedossa: ideana on luoda arkea vastaava tilanne, jotta päästäisiin kiinni siihen, miten hävikkiruoan kanssa jokapäiväisessä elämässä toimitaan. Samalla pohditaan, millä kaikilla tavoilla hävikkiä voitaisiin estää arjen kiireessä. Työpajojen tarkoituksena on tuoda tutkimusta lähemmäs kuluttajakansalaisia – tässä tapauksessa Marttoja – sekä samalla auttaa tutkijoita ymmärtämään paremmin kuluttajien arjen toimintaa, mikä toivottavasti auttaa vähentämään ja estämään ruokahävikkiä. Tavoitteena on siis tuottaa yhdessä tietoa tärkeästä aiheesta sekä levittää tietoisuutta käytännön keinoista, joilla ruokahävikkiä on mahdollista vähentää.

Suunnittelutyöpajassa tunnelma oli innostunut ja iloinen. Odotammekin antoisaa yhteistyötä Marttojen kanssa!


Marttojen opetuskeittiö Tampellassa.
-Outi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti